Frederiksdal slots salg af brænde

Frederiksdal skovdistrikt er på 200 ha, og af disse er 50 ha. langs med Furesøen, Mølleåen og Bagsværd Sø særligt beskyttede.

Skovdistriktet drives efter moderne, naturnære principper, hvor der tages hensyn til den biologiske mangfoldighed og til skovens mange gæster. Over alt søges plantning af nye træer erstattet med naturlige foryngelser, samtidig med at de store salgbare træer fældes langsomt på en særlig måde, der både tilgodeser skovdistriktets økonomi og naturens interesser.

Frederiksdal Skovdistrikt omdannes langsomt til en stor naturlig løvskov. Uglers, spætters, insekters og svampes særlige behov imødekommes ved at efterlade mange store gamle bøgetræer til naturligt forfald. Den eneste undtagelse for disse hensyn er 10 ha., hvorpå der dyrkes juletræer og pyntegrønt, selvom skovdistriktet også her begrænser brugen af kemikalier og kunstgødning – som overhovedet ikke anvendes på de resterende 190 ha. – mest muligt.

Familien Schulin som har ejet Frederiksdal i over 250 år har den bestemte intention, at disse skove også i fremtiden skal bevare deres store æstetiske og naturhistoriske værdier.

Frederiksdals Skovdistrikts salg af træ

Professionelle:

  • Savværker køber grantømmer og løvtrækævler

Private købere:

  • Store og små stammer af lærk, gran, eg, ask, ahorn og birk til egen opskæring og anvendelse.
  • Rafter og pæle af gran og løvtræ

Kontakt

Skovløber Henrik Holmgård på telefon 2448 0353